به اطلاع همکاران محترم می رساند دریافت فیش حقوق شاغلین و بازنشستگان محترم
از این تاریخ (1395/03/22) به بعد از طریق سایت (فیش حقوقی فرهنگیان - http://fish.medu.ir) امکان پذیر می باشد.راهنمای دریافت فیش حقوق همکاران شاغل و بازنشسته از سایت http://fish.medu.ir